2nd Anniversary Sale (Complete Website @ NPR 5000/-)

webpal ads
2nd Anniversary Sale (Complete Website @ NPR 5000/-) 2

करिब २ बर्ष देखी गुणस्तरिय सेवा दिदै आएको यस वेबपल प्रा. लि. ले आफ्नो दोस्रो बार्षिक उत्सवको अबसरमा पहिले दर्ता हुने २० वटा कम्पनि वा संस्थाको वेबसाईट मात्र रु. ५००० मा बनाउने छ।

Enrolled Members

Date Of EnrollementClient Information
11/10/2020Korean Ghar Nirman Pvt. Ltd. (Gyaneshwor, Kathmandu)
14/10/2020Peace Child Orphanage (Pokhara, Kaski)
14/10/2020Sharada’s Shelter For Children (Godamchaur, Lalitpur)
15/10/2020Online Sale Nepal (Baneshwor, Kathmandu)
15/10/2020Pradip Phago (Ilam)